Op 20 juli 2015 vond het wereld kampioenschap baffen plaats. Veel bezoekers wilden graag meedoen en stormden gewoon naar binnen. De deelnemers werden afgeleid en raakten uit hun concentratie. De wedstrijd moest overgedaan worden en de betreffende bezoekers werden weggejaagd door te dreigen te gooien met emmers vol zaad.